Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

X posiedzenie Komisji Samorządowej - 21.10.2019 r.

Termin: 21.10.2019, g. 14:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji
 2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubniany

  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubniany.pdf

 3. Podsumowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracy na rzecz seniorów w Gminie Łubniany    PDFSprawozdanie z działalności GOPS.pdf
 4. Podsumowanie potrzeb remontowania dróg w poszczególnych sołectwach w roku 2020
 5. Wolne wnioski
 6. Zamknięcie posiedzenia
Wersja XML