Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1702 w miejscowości Brynica”, nr sprawy ZP.271.7.2019

PDF  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
PDF  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1702 w miejscowości Brynica na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

1. Treść ogłoszenia:

PDF  Treść ogłoszenia

2. SIWZ wraz z załącznikami:

ZIP  SIWZ.zip

ZIPdokumentacja_techniczna.zip

Z01dokumentacja_techniczna.z01

Uwaga: Należy pobrać wszystkie części dokumentacji technicznej a następnie użyć oprogramowania 7zip lub WinRar do wyodrębnienia plików z archiwum.

MODYFIKACJA ZAPISÓW SIWZ I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

ZIP  Modyfikacja zapisów SIWZ i zmiana terminu składania i otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Ogłoszenie nr 540222226-N-2019 z dnia 18-10-2019 r.

INFORMACJA Z SESJI PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT:

PDF  Informacja z sesji publicznego otwarcia ofert - skan dokumentu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PDF  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ROBOTY BUDOWLANE

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia- ściezka 1702.pdf

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

PDFOgłoszenie o zmianie - ściezka 1702.pdf
 

Wersja XML