Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IX posiedzenie Komisji Samorządowej - 26.08.2019 r. - posiedzenie zostaje odwołane

Termin: 26.08.2019, g. 14:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji
 2. Podsumowanie pracy Komisji Samorządowej w 1. półroczu 2019 r.
 3. Stan bezpieczeństwa w Gminie Łubniany. Spotkanie z przedstawicielami Komisariatu Policji w Dobrzeniu.
 4. Harmonogram wydarzeń kulturalnych, sportowych i parafialnych w Gminie Łubniany. Podsumowanie zebranych informacji.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.
Wersja XML