Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2019

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - oficjalny portal internetowy przygotowany przez Państwową Komisję Wyborczą - https://wybory.gov.pl


Informacje dla wyborców:


MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

PDFPrezentacja SEJM OKW-cz-1-Przeprowadzenie głosowania.pdf
PDFPrezentacja SEJM OKW-cz-II Ustalenie wyników-protokoły.pdf
PDFPrezentacja SEJM OKW - przykłady znaku X.pdf
PDFZał. 1 Broszura_wytyczne.pdf


PDF  Uchwała Nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

DOC  Załącznik do uchwały nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r.

DOCX  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

PDF  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

PDF  Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 26 sierpnia 2019 r. - Skład oraz terminy dyżurów Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu

PDFInformacja dotycząca Dyżurów Urzędnika Wyborczego w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych członków komisji wyborczych w Urzędzie Gminy Łubniany

PDF    Zarządzenie Nr 144 Wójta Gminy Łubniany z dnia 28-08-2019 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

PDF  Obwieszczenie Wójta Gminy Łubniany z dnia 29 sierpnia 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

PDF  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 17 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 21 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

PDF  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnai 17 września 2019 r. o zarejesrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 52 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

PDF  Postanowienie Nr 540/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 20 września 2019 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. - wyciąg

PDF  Postanowienie Nr 556/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

PDF  Postanowienie Nr 571/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Łubniany

Wersja XML