Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII posiedzenie Komisji Samorządowej - 12.06.2019 r.

Termin: 12.06.2019, g. 08:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. Raport o stanie gminy.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łubniany za 2018 r.
 3. Sprawozdanie finansowe gminy za 2018 r.
 4. Podsumowanie wizyty w Arnstein.
 5. Opracowanie harmonogramu imprez w sołectwach gminy Łubniany.
 6. Sprawy bieżące.
Wersja XML