Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Łubniany za 2018 r.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
http://bip.gzeas.lubniany.pl/22/48/za-rok-2018.html

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
http://bip.lubniany.pl/60/893/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej.html

Wersja XML