Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycje 2019 r.

 • Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku - petycje skierowane do Rady Gminy

  Data publikacji: 19-02-2020 07:26
 • Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku - petycje skierowane do Wójta Gminy

  Data publikacji: 19-02-2020 07:23
 • Petycja 11/2019

  W interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
  Data publikacji: 09-12-2019 09:51
 • Petycja nr 10/2019

  W sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego
  Data publikacji: 03-12-2019 08:09
 • Petycja Nr 9/2019

  W sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach, peronach, stanowiskach, dworcach, stacjach zwanymi dalej węzłami komunikacyjnymi, przesiadkowymi
  Data publikacji: 12-11-2019 14:37
 • Petycja Nr 8/2019

  w sprawie przekazania treści petycji do szkół i świetlic wiejskich z terenu Gminy Łubniany
  Data publikacji: 25-10-2019 13:45
 • Petycja Nr 7/2019

  W sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
  Data publikacji: 16-10-2019 13:17
 • Petycja Nr 6/2019

  W sprawie opracowania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programu (harmonogramu) wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym
  Data publikacji: 16-10-2019 08:17
 • Petycja Nr 5/2019

  Petycja w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy
  Data publikacji: 05-09-2019 08:08
 • Petycja Nr 4/2019

  W sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków
  Data publikacji: 07-08-2019 12:53
 • Petycja Nr 3/2019

  W sprawie zaplanowania postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw - typu- skroplony gaz ziemny, etc.
  Data publikacji: 21-06-2019 08:53
 • Petycja Nr 2/2019

  W sprawie zebrania ofert rynkowych w obszarze telefonii komórkowej oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze
  Data publikacji: 30-05-2019 10:35
Wersja XML