Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IV posiedzenie Komisji Samorządowej - 18.02.2019 r.

Termin: 18.02.2019, g. 15:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. Gminny Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi.
 2. Proponowana zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 3. Proponowana zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
 4. Odwołanie Skarbnika Gminy.
 5. Powołanie Skarbnika Gminy.
 6. Sprawy bieżące.
Wersja XML