Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z dnia 13 grudnia 2008 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu


  DOCUchwała nr 494 2008.doc   z dnia 13 grudnia 2008 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łubniany na 2009 r. 

DOCUchwała nr 495 2008.doc   z dnia 13 grudnia 2008 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Łubniany.
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Łubniany
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: ----------------------------------
Data wytworzenia: 2008-12-13
Wersja XML