Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 17.01.2019 r.

Termin: 17.01.2019, g. 12:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

  1. Wybór Przewodniczącego/ej Komisji.
  2. Sprawy bieżące.
Wersja XML