Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta 2019 r.

 • Zarządzenie Nr 209 z 2019 r.

  Z dnia 30 grudnia 2019 r. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 186/2019 Wójta Gminy Łubniany z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia planu przeprowadzenia służby przygotowawczej dla Inspektora ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Łubniany
  Data publikacji: 09-01-2020 15:14
 • Zarządzenie Nr 208 z 2019 r.

  Z dnia 23 grudnia 2019 r. W sprawie ogłoszenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Dąbrówki Łubniańskiej
  Data publikacji: 23-12-2019 15:18
 • Zarządzenie Nr 207 z 2019 r.

  Z dnia 23 grudnia 2019 r. W sprawie przyznania kosztów pośrednich pracownikom wykonującym zadania w ramach projektu pn. "Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany" nr RPOP.08.01.00-16-0009/16/16-01 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020
  Data publikacji: 23-12-2019 15:09
 • Zarządzenie Nr 206 z 2019 r.

  Z dnia 23 grudnia 2019 r. W w sprawie dodatku specjalnego do wynagrodzenia z tytułu dodatkowych obowiązków związanych z prowadzeniem zajęć instruktora muzyki - nauka gry na instrumentach
  Data publikacji: 23-12-2019 15:05
 • Zarządzenie Nr 204 z 2019 r.

  Z dnia 20 grudnia 2019 r. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Biadaczu - działka nr 977/187 k.m. 1 obręb Biadacz, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny
  Data publikacji: 20-12-2019 12:58
 • Zarządzenie Nr 203 z 2019 r.

  Z dnia 18 grudnia 2019 r. W w sprawie przyznania dodatków specjalnych pracownikom wykonującym zadania w ramach projektu pn. "Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany" nr RPOP.08.01.00-16-0009/16/16-01 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020
  Data publikacji: 23-12-2019 15:02
 • Zarządzenie Nr 202 z 2019 r.

  Z dnia 18 grudnia 2019 r. W sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu pomocy społecznej na realizację zadań Gminy Łubniany w 2020 r.
  Data publikacji: 18-12-2019 12:01
 • Zarządzenie Nr 197 z 2019 r.

  Z dnia 12 grudnia 2019 r. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/19 Wójta Gminy Łubniany z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Łubniany
  Data publikacji: 16-12-2019 16:39
 • Zarządzenie Nr 194 z 2019 r.

  Z dnia 4 grudnia 2019 r. W sprawie powołania komisji do zaopiniowania złożonych wniosków z pominięciem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
  Data publikacji: 04-12-2019 19:48
 • Zarządzenie Nr 193 z 2019 r.

  Z dnia 2 grudnia 2019 r. W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łubniany
  Data publikacji: 02-12-2019 13:40
 • Zarządzenie Nr 191 z 2019 r.

  Z dnia 26 listopada 2019 r. W sprawie dodatku specjalnego do wynagrodzenia z tytułu dodatkowych obowiązków związanych z prowadzeniem zajęć instruktora muzyki - nauka gry na instrumentach
  Data publikacji: 27-11-2019 22:36
 • Zarządzenie Nr 190 z 2019 r.

  Z dnia 26 listopada 2019 r. W sprawie przyznania dodatków specjalnych pracownikom wykonującym zadania w ramach projektu pn. "Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany" nr RPOP.08.01.00-16-0009/16/16-01 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020
  Data publikacji: 27-11-2019 22:30
Wersja XML