Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023

 • Uchwała Nr XXVII/201/21

  Z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021
  Data publikacji: 19-03-2021 09:08
 • Uchwała Nr XXVII/200/21

  Z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2021
  Data publikacji: 19-03-2021 09:04
 • Uchwała Nr XXVII/199/21

  Z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/186/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 stycznia 2021 r.  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany
  Data publikacji: 19-03-2021 08:56
 • Uchwała Nr XXVII/198/21

  Z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego
  Data publikacji: 19-03-2021 08:49
 • Uchwała Nr XXVII/197/21

  Z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2021 - 2026
  Data publikacji: 19-03-2021 08:44
 • Uchwała Nr XXVII/196/21

  Z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
  Data publikacji: 19-03-2021 08:36
 • Uchwała Nr XXVI/195/21

  Z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany na 2021 rok
  Data publikacji: 28-01-2021 12:34
 • Uchwała Nr XXVI/194/21

  Z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Organizacyjno-Finansowej Rady Gminy Łubniany na 2021 rok
  Data publikacji: 28-01-2021 12:30
 • Uchwała Nr XXVI/193/21

  Z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolno - Gospodarczej Rady Gminy Łubniany na 2021 rok
  Data publikacji: 28-01-2021 12:25
 • Uchwała Nr XXVI/192/21

  Z dnia 25 stycznia 2021 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświatowej Rady Gminy Łubniany na 2021 rok
  Data publikacji: 28-01-2021 12:23
 • Uchwała Nr XXVI/191/21

  Z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej interesu mieszkańców Gminy Łubniany.
  Data publikacji: 28-01-2021 12:19
 • Uchwała Nr XXVI/190/21

  Z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie uchwalenia przez tutejszą Radę Gminy uchwały w obronie prawdy godności i wolności człowieka
  Data publikacji: 28-01-2021 12:17
Wersja XML