Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023

 • Uchwała Nr XXV/182/20

  Z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu usług transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" - mieszkańców Gminy Łubniany mających trudności w poruszaniu się
  Data publikacji: 23-12-2020 13:12
 • Uchwała Nr XXV/181/20

  Z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji grantu pod nazwą "Świadczenie usług transportu door to door na terenie Gminy Łubniany"
  Data publikacji: 23-12-2020 13:08
 • Uchwała Nr XXV/180/2020

  Z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany
  Data publikacji: 23-12-2020 13:06
 • Uchwała Nr XXV/179/20

  Z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łubniany
  Data publikacji: 23-12-2020 13:03
 • Uchwała Nr XXV/178/20

  Z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie Gminy Łubniany
  Data publikacji: 23-12-2020 13:00
 • Uchwała Nr XXV/177/20

  Z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego
  Data publikacji: 23-12-2020 12:43
 • Uchwała Nr XXV/176/20

  Z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego
  Data publikacji: 23-12-2020 12:40
 • Uchwała Nr XXV/175/20

  Z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Opole w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
  Data publikacji: 23-12-2020 12:37
 • Uchwała Nr XXV/174/20

  Z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Opola
  Data publikacji: 23-12-2020 12:34
 • Uchwała Nr XXV/173/20

  Z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
  Data publikacji: 23-12-2020 12:29
 • Uchwała Nr XXV/172/20

  Z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2021 - 2026
  Data publikacji: 23-12-2020 13:18
 • Uchwała Nr XXV/171/20

  Z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.
  Data publikacji: 23-12-2020 12:07
Wersja XML