Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023

 • Uchwała Nr XXXIII/244/21

  Z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Bartłomieja Ap. w Jełowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Data publikacji: 01-10-2021 13:18
 • Uchwała Nr XXXIII/243/21

  Z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2021-2030”.
  Data publikacji: 01-10-2021 13:10
 • Uchwała Nr XXXIII/242/21

  Z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/42/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2015r w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, okreslenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Data publikacji: 01-10-2021 12:32
 • Uchwała Nr XXXIII/241/21

  Z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
  Data publikacji: 01-10-2021 11:42
 • Uchwała Nr XXXII/240/21

  Z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łubniany
  Data publikacji: 02-09-2021 10:14
 • Uchwała Nr XXXII/239/21

  Z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi Zbigniewa Romanowskiego oraz Jarosława Krzyścina wraz z odpowiedzią na skargę
  Data publikacji: 02-09-2021 10:10
 • Uchwała Nr XXXII/238/21

  Z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Gminą Łubniany a Województwem Opolskim porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Łubniany wykonania projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup-Brynica w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej"
  Data publikacji: 02-09-2021 10:07
 • Uchwała Nr XXXII/237/21

  Z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/152/02 z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny stanowisk Storczyka krwistego i szerokolistnego
  Data publikacji: 02-09-2021 10:02
 • Uchwała Nr XXXII/236/21

  Z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Wiaty biesiadnej wraz z Kuchnią letnią w miejscowości Kolanowice
  Data publikacji: 02-09-2021 09:58
 • Uchwała Nr XXXII/235/21

  Z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania skarbnika gminy
  Data publikacji: 02-09-2021 09:56
 • Uchwała Nr XXXII/234/21

  Z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie odwołania skarbnika gminy
  Data publikacji: 02-09-2021 09:51
 • Uchwała Nr XXXII/233/21

  Z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2021 - 2029
  Data publikacji: 02-09-2021 09:47
Wersja XML