Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisje Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023

Komisje Rady Gminy w VIII kadencji:

Skład Komisji Rewizyjnej:

1) Zbigniew Romanowski - Przewodniczący Komisji
2) Jarosław Krzyścin - Członek
3) Tomasz Pyka - Członek
4) Ewald Fila - Członek
5) Waldemar Brisch - Członek
6) Piotr Blach - Członek
7) Tomasz Żelasko - Członek

Skład Komisji Oświatowej:

1) Jacek Roguła - Przewodniczący Komisji
2) Anna Patelska - Członek
3) Tomasz Pyka - Członek
4) Norbert Dreier - Członek
5) Maria Waleska - Członek

Skład Komisji Organizacyjno - Finansowej:

1) Waldemar Brisch - Przewodniczący Komisji
2) Bernadeta Drąg - Członek
3) Ewald Fila - Członek
4) Jarosław Krzyścin - Członek
5) Zbigniew Romanowski - Członek

Skład Komisji Rolno - Gospodarczej:

1) Waldemar Kalina - Przewodniczący Komisji
2) Krzysztof Deinert - Członek
3) Waldemar Brisch - Członek

Skład Komisji Samorządowej:

1) Anna Patelska - Przewodnicząca Komisji
2) Norbert Dreier - Członek
3) Jarosław Krzyścin - Członek
4) Piotr Blach - Członek
5) Maria Waleska - Członek

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

1) Krzysztof Deinert - Przewodniczący Komisji
2) Piotr Blach - Członek
3) Bernadeta Drąg - Członek
4) Waldemar Kalina - Członek
5) Tomasz Żelasko - Członek

Wersja XML