Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubniany na lata 2019 - 2025

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2019 - 2025:

Opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu:

Wersja XML