Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2019 r.

Projekt uchwały budżetowej na 2019 r.


Opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu:


Budżet Gminy Łubniany na 2019 rok uchwalony na sesji Rady Gminy Łubniany w dniu 18 grudnia 2018 r. 

  1. Uchwała budżetowa i zmiany budżetu uchwałą Rady Gminy Łubniany:
  1. Zmiany budżetu Zarządzeniem Wójta:
Wersja XML