Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Łubniany

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Łubniany", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane dnia 30.08.2018r. pod numerem referencyjnym nr 18-391143-001 do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

PDFENOTICES_GminaLubniany-2018-130445-NF02-PL.pdf

Ogłoszenie zostało opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 01.09.2018r. pod numerem 2018/S 168-382734. Poniżej zamieszczamy opublikowane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2018S 168-382734 z dn. 01.09.2018r..pdf

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów gm. Łubniany 2018.pdf

DOCZałącznik nr 1 - Formularz oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów 2018.doc

DOCXZałącznik nr 1.1 - Formularz rozliczeniowy - Odbiór odpadów 2018.docx

DOCZałącznik nr 2 - JEDZ - Odbiór i zagospodarowanie odpadów 2018.doc

PDFZałącznik nr 2.1 - JEDZ-instrukcja wypełniania.pdf

DOCZałącznik nr 3 - oświadczenie grupa kapitułowa - Odbiór i zagospodarowanie odpadów 2018.doc

DOCZałącznik nr 4 - Wykaz usług - Odbiór i zagospodarowanie odpadów 2018.doc

DOCZałącznik nr 5 - wykaz narzędzi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów 2018.doc

DOCZałącznik nr 6 - Zobowiązanie - Odbiór i zagospodarowanie odpadów 2018.doc

PDFZałącznik nr 7 - Formularz umowy - Odbiór i zagospodarowanie odpadów 2018.pdf

DOCZałącznik nr 8 - Oświadczenia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów 2018.doc

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacje podane podczas otwarcia ofert ZP.271.3.2018 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych , z terenu Gm. Łubniany.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY:

PDFPismo ZP.271.3.G.2018 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2018-OJS240-548661-pl.pdf

Wersja XML