Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Audyty wewnętrzne

PDF    Zarządzenie Nr 141 Wójta Gminy Łubniany z dnia 28-12-2018 w sprawie wprowadzenia procedur przeprowadzania audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Łubniany oraz w jednostkach organizacyjnych

ZIPzałaczniki do Zarządzenia Nr 141 z 2018 r..zip

PDF    Zarządzenie Nr 142 Wójta Gminy Łubniany z dnia 28-12-2018 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego


PDF  Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2019

PDF  Plan audytu na 2020 rok

Wersja XML