Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na „Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2018/2019”

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2018/2019”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 601143-N-2018 z dnia 07.08.2018 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 601143-N-2018 z dn. 07.08.2018r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dowóz uczniów 2018-2019.pdf

DOCZałącznik nr 1 - Formularz oferty - Dowóz uczniów 2018-2019.doc

DOCZałącznik nr 2 - oświadczenia z art. 25a dotyczące warunków - Dowóz uczniów 2018-2019.doc

DOCZałącznik nr 3 - oświadczenia z art. 25a dotyczące wykluczenia - Dowóz uczniów 2018-2019.doc

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie grupa kapitułowa - Dowóz uczniów 2018-2019.doc

DOCZałącznik nr 5 - Zobowiązanie - Dowóz uczniów 2018-2019.doc

DOCZałącznik nr 6 - Wykaz usług - Dowóz uczniów 2018-2019.doc

PDFZałącznik Nr 7 - Formularz umowy - dowóz uczniów 2018-2019.pdf

PDFZałącznik nr 8 - ILOŚĆ DOJEŻDŻAJĄCYCH UCZNIÓW - dowóz uczniów 2018-2019.pdf

PDFZałącznik Nr 9 - TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSÓW - Dowóz uczniów 2018-2019.pdf

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacja z otwarcia ofert - Dowóz uczniów 2018-2019.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo ZP.271.2.B.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 500206325-N-2018 z dn. 29.08.2018r..pdf

Wersja XML