Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany udostępnia informację o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany:

 1. Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, ul. Kosmowskiej 6 m. 94, 42-224 Częstochowa
 2. REMONDIS Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole
 3. ELKOM Sp. z o.o., ul. Norweska 11, 45-920 Opole
 4. EKO-TRANS Jan Kurowski ul. Brynicka 46B, 46-082 Kup
 5. PROWOD Sp. z o.o., ul. Rynek 4, 46-082 Kup
 6. Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole
Wersja XML