Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycja Nr 1/2018

Skan złożonej petycji:

PDF  Petycja Nr 1/2018

Data wpływu:

07.06.2018 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycję:

brak zgody na publikację

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia

Informacja o sposobie załatwienia petycji:

- Rada Gminy Łubniany dnia 25 czerwca 2018 r. przekazała do rozpatrzenia przedmiotową petycję wyłącznie Wójtowi Gminy Łubniany (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach)

- Petycja została rozpatrzona negatywnie dnia 24 sierpnia 2018 r.

Wersja XML