Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta 2018 r.

 • Zarządzenie Nr 142 z 2018 r.

  Z dnia 28 grudnia 2018 r. W sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego
  Data publikacji: 15-01-2019 12:35
 • Zarządzenie Nr 141 z 2018 r.

  Z dnia 28 grudnia 2018 r. W sprawie wprowadzenia procedur przeprowadzania audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Łubniany oraz w jednostkach organizacyjnych
  Data publikacji: 15-01-2019 12:31
 • Zarządzenie Nr 137 z 2018 r.

  Z dnia 13 grudnia 2018 r. W sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Łubniany
  Data publikacji: 14-12-2018 10:42
 • Zarządzenie Nr 136 z 2018 r.

  Z dnia 13 grudnia 2018 r. W sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Łubniany
  Data publikacji: 14-12-2018 10:39
 • Zarządzenie Nr 135 z 2018 r.

  Z dnia 10 grudnia 2018 r. W sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu pomocy społecznej na realizację zadań Gminy Łubniany w 2019 r.
  Data publikacji: 10-12-2018 16:32
 • Zarządzenie Nr 127 z 2018 r.

  Z dnia 16 listopada 2018 r. W sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
  Data publikacji: 16-11-2018 12:12
 • Zarządzenie Nr 125 z 2018 r.

  Z dnia 13 listopada 2018 r. W sprawie dodatku specjalnego do wynagrodzenia z tytułu dodatkowych obowiązków związanych z prowadzeniem zajęć instruktora muzyki
  Data publikacji: 13-11-2018 12:28
 • Zarządzenie Nr 124 z 2018 r.

  Z dnia 5 listopada 2018 r. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 119/2017 Wójta Gminy Łubniany z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Łubniany
  Data publikacji: 15-11-2018 12:53
 • Zarządzenie Nr 120 z 2018 r.

  Z dnia 31 października 2018 r. W sprawie powołania nowego składu Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń z akt stanu cywilnego
  Data publikacji: 15-11-2018 12:46
 • Zarządzenie Nr 119 z 2018 r.

  Z dnia 29 października 2018 r. W sprawie wprowadzenia norm eksploatacyjnych oraz rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Łubniany
  Data publikacji: 05-11-2018 12:13
 • Zarządzenie Nr 117 z 2018 r.

  Z dnia 25 października 2018 r. W sprawie dodatku specjalnego do wynagrodzenia z tytułu dodatkowych obowiązków związanych z prowadzeniem zajęć instruktora muzyki
  Data publikacji: 26-10-2018 11:05
 • Zarządzenie Nr 114 z 2018 r.

  Z dnia 17 października 2018 r. W sprawie upoważnienia Dyrektorów Publicznych Przedszkoli do udzielania zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
  Data publikacji: 26-10-2018 11:02
Wersja XML