Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr żłobków i klubów dziecięcyh

DOCXREJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH .docx - Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie gminy Łubniany na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r.  Nr 45 poz.235 ze zm.)

Aktualny Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Łubniany dostępny jest pod adresem:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow
 
Należy wybrać:
Województwo: opolskie
powiat: opolski
gmina: Łubniany

Wersja XML