Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Archiwum Zakładowe

Podstawa prawna:

Archiwum Zakładowe Urzędu Gminy w Łubnianach:

Poniedziałek             od 8:00 do 17:00,
Wtorek - Czwartek     od 7.00 do 15:00,
Piątek                       od 7.00 do 14.00.

 
Ograniczenia udostępniania: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późniejszymi zmianami)

Wersja XML