Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Archiwum Zakładowe

Podstawa prawna:

Udostępnienie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym, zgodnie z § 8 ust. 1 regulaminu archiwum zakładowego Urzędu Gminy Łubniany  odbywa się w następujące dni:

Wtorek – od godz. 7.00 do godz. 15.00
Czwartek – od godz. 7.00 do godz. 15.00

Ograniczenia udostępniania: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 1325)

Wersja XML