Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w roku 2016 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

PDF  Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w roku 2016 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
PDF  Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w roku 2016 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową - skan dokumentu
 

Wersja XML