Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta 2017 r.

 • Zarządzenie Nr 127 z 2017 r.

  Z dnia 28 grudnia 2017 r. W sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czyszczących dla pracowników Urzędu Gminy Łubniany
  Data publikacji: 18-01-2018 08:46
 • Zarządzenie Nr 122 z 2017 r.

  Z dnia 18 grudnia 2017 r. W sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu pomocy społecznej na realizację zadań Gminy Łubniany w 2018 r.
  Data publikacji: 18-12-2017 09:05
 • Zarządzenie Nr 121 z 2017 r.

  Z dnia 11 grudnia 2017 r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli
  Data publikacji: 25-01-2018 08:27
 • Zarządzenie Nr 117 z 2017 r.

  Z dnia 1 grudnia 2017 r. W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łubniany
  Data publikacji: 18-12-2017 09:20
 • Zarządzenie Nr 114 z 2017 r.

  Z dnia 28 listopada 2017 r. W sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
  Data publikacji: 28-11-2017 07:59
 • Zarządzenie Nr 112 z 2017 r.

  Z dnia 21 listopada 2017 r. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Brynicy - działka nr 776/253 k.m. 5 obręb Brynica, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny
  Data publikacji: 22-11-2017 08:12
 • Zarządzenie Nr 111 z 2017 r.

  Z dnia 14 listopada 2017 r. W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Łubniany na 2018 r.
  Data publikacji: 11-01-2018 08:50
 • Zarządzenie Nr 105 z 2017 r.

  Z dnia 26 października 2017 r. W sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
  Data publikacji: 26-10-2017 08:28
 • Zarządzenie Nr 104 z 2017 r.

  Z dnia 10 października 2017 r. W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łubniany
  Data publikacji: 17-10-2017 13:03
 • Zarządzenie Nr 103 z 2017 r.

  Z dnia 12 października 2017 r. W sprawie powołania komisji do oceny szkód w budynkach mieszkalnych, spowodowanych przez nawałnicę
  Data publikacji: 13-10-2017 13:40
 • Zarządzenie Nr 102 z 2017 r.

  Z dnia 5 października 2017 r. W sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
  Data publikacji: 13-10-2017 13:30
 • Zarządzenie Nr 101 z 2017 r.

  Z dnia 5 października 2017 r. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kępie - działka nr 324/70 k.m. 5 obręb Kępa, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny
  Data publikacji: 12-10-2017 10:48
Wersja XML