Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na „Adaptację budynku na potrzeby domu dziennego pobytu w Biadaczu”

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Adaptację budynku na potrzeby domu dziennego pobytu w Biadaczu”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 366297-2016 z dnia 14.12.2016r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 366297-2016 z dn. 14.12.2016r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Świetlica Biadacz.pdf

DOCZałącznik Nr 1 - Formularz oferty - Świetlica Biadacz.doc

DOCZałącznik nr 2 - oświadczenia z art. 25a dotyczące warunków - Świetlica Biadacz.doc

DOCZałącznik nr 3 - oświadczenia z art. 25a dotyczące wykluczenia - Świetlica Biadacz.doc

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie grupa kapitułowa - Świetlica Biadacz.doc

DOCZałącznik nr 5 - Zobowiązanie - Świetlica Biadacz.doc

DOCZałącznik nr 6 - Wykaz osób - Świetlica Biadacz.doc

DOCZałącznik nr 7 - Wykaz robót - Świetlica Biadacz.doc

PDFZałącznik nr 8 - Formularz umowy - Świetlica Biadacz.pdf

PDFZałącznik nr 9 - Przedmiar robót - Świetlica Biadacz.pdf

PDFZałącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna - Świetlica Biadacz.pdf

ZIPZałącznik nr 11 -Dokumentacja techniczna - Świetlica Biadacz.zip

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ:

PDFPismo ZP.271.7.A.2016 z dn. 16.12.2016r..pdf

PDFZałącznik nr 9 - Przedmiar robót - Świetlica Biadacz (po modyf.).pdf

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

PDFPismo ZP.271.7.B.2016 z dn. 21.12.2016r..pdf

ZIPDokumentacja techniczna - instalacje sanitarne - Świetlica Biadacz.zip

ZIPDokumentacja techniczna - instalacje elektryczne - Świetlica Biadacz.zip

ODPOWIEDŹ II NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

PDFPismo ZP.271.7.C.2016 z dn. 21.12.2016r..pdf

ODPOWIEDŹ III NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

PDFpismo ZP.271.7.D.2016 z dn. 22.12.2016r..pdf

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacje podane podczas otwarcia ofert - Świetlica Biadacz.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFZP.271.7.F.2016 INFORMACJA o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 16161-2017 z dn. 30.01.2017r..pdf

Wersja XML