Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2016/2017"

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2016/2017", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 93387-2016 z dnia 20.06.2016r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 93387-2016 z dn. 20.06.2016r..pdf

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia - Dowóz uczniów 2016-2017.pdf

DOCZałącznik Nr 1 - Formularz oferty - Dowóz uczniów i najem autobusu 2016-2017.doc

DOCZałącznik nr 2 i 3 - oświadczenia z art. 22 i 24 - Dowóz uczniów do szkół 2016-2017.doc

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 - Dowóz uczniów do szkół 2016-2017.doc

DOCZałącznik nr 5 - wykaz usług - Dowóz uczniów 2016-2017.doc

DOCZałącznik nr 6 - wykaz osób - Dowóz uczniów 2016-2017.doc

DOCZałącznik nr 7 - oświadczenie o uprawnieniach - Dowóz uczniów 2016-2017.doc

DOCZałącznik nr 8 - wykaz narzędzi - Dowóz uczniów 2016-2017.doc

PDFZałącznik Nr 9 - Formularz umowy - dowóz uczniów 2016-2017.pdf

PDFZałącznik nr 10 - ILOŚĆ DOJEŻDŻAJĄCYCH UCZNIÓW - Dowóz uczniów 2016-2017.pdf

PDFZałącznik Nr 11 - TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSÓW - Dowóz uczniów 2016-2017.pdf

DOCZałącznik nr 12 - Zobowiązanie - Dowóz uczniów 2016-2017.doc

 

Wersja XML