Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na „Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Krzyżula w miejscowości Łubniany – etap II”

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Krzyżula w miejscowości Łubniany – etap II”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 93305-2016 z dnia 20.06.2016r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 93305-2016 z dn. 20.06.2016r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Krzyżula w miejscowości Łubniany.pdf

DOCZałącznik Nr 1 - Formularz oferty - ul. Krzyżula.doc

DOCZałącznik nr 2 i 3 - oświadczenia z art. 22 i 24 - ul. Krzyżula.doc

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 - ul. Krzyżula.doc

DOCZałącznik nr 5 - wykaz robót - ul. Krzyżula.doc

DOCZałącznik nr 6 - wykaz osób - ul. Krzyżula.doc

DOCZałącznik nr 7 - oświadczenie o uprawnieniach - ul. Krzyżula.doc

DOCZałącznik nr 8 - Zobowiązanie - ul. Krzyżula w m. Łubniany.doc 

PDFZałącznik nr 9 - Formularz umowy - ul. Krzyzula.pdf

PDFZałącznik nr 10.1 - Przedmiar robót - Krzyżula kk 2016.pdf

PDFZałącznik nr 10.2 - Przedmiar robót - Krzyżula kn 2016.pdf

PDFZałącznik nr 11 - Specyfikacje techniczne - Krzyżula, Łubniany.pdf

ZIPZałącznik nr 12 - Dokumentacja techniczna - Krzyżula.zip
 

Wersja XML