Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa – Bierdzany”
  Data modyfikacji: 24-01-2020 13:39
 2. Obwieszczenia 2020 r.
  Data utworzenia: 24-01-2020 13:39
 3. Komisja Samorządowa - Kadencja VIII
  Data modyfikacji: 24-01-2020 11:21
 4. Komisja Organizacyjno - Finansowa - Kadencja VIII
  Data modyfikacji: 24-01-2020 11:20
 5. Komisja Oświatowa - Kadencja VIII
  Data modyfikacji: 24-01-2020 11:19
 6. Komisja Rewizyjna - Kadencja VIII
  Data modyfikacji: 24-01-2020 11:18
 7. Komisja Rolno - Gospodarcza - Kadencja VIII
  Data modyfikacji: 24-01-2020 11:16
 8. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Dąbrówka Łubniańska etap I w gminie Łubniany
  Data modyfikacji: 24-01-2020 10:21
 9. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Łubniany
  Data modyfikacji: 23-01-2020 11:30
 10. Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Data modyfikacji: 23-01-2020 11:28
Wersja XML