Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zapytanie ofertowe na "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Łubniany"
  Data modyfikacji: 11-12-2019 16:56
 2. „Uzupełnienie dokumentacji projektowej Budowa infrastruktury pieszo- rowerowej w powiecie opolskim- etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski - Zadanie nr 5 (Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DP 1703 O na odcinku Kępa – Biadacz
  Data modyfikacji: 11-12-2019 12:45
 3. XV sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 18.12.2019 r.
  Data modyfikacji: 10-12-2019 15:56
 4. Petycja 11/2019
  Data modyfikacji: 09-12-2019 12:10
 5. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. promocji i turystyki w Referacie Promocji i Turystyki w Urzędzie Gminy Łubniany
  Data utworzenia: 06-12-2019 14:12
 6. Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji pn. „Przebudowa ul. Prosta dg 102637 O, ul. Sportowa dg 102638 O – droga gminna, M. Kolanowice, Gmina Łubniany”
  Data modyfikacji: 05-12-2019 17:06
 7. Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1702 w miejscowości Brynica”
  Data modyfikacji: 05-12-2019 17:03
 8. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na dzień 1.11.2019 r.
  Data modyfikacji: 05-12-2019 13:19
 9. Zarządzenie Wójta Gminy Łubniany z dnia 4 grudnia 2019 w sprawie powołania komisji do zaopiniowania złożonych wniosków z pominięciem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
  Data utworzenia: 04-12-2019 19:50
 10. Zarządzenie Nr 194 z 2019 r.
  Data utworzenia: 04-12-2019 19:48
Wersja XML