Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Gminy Łubniany - 30.05.2016 r.

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany PDFWykaz_przedsięwzięć_do_WPF.pdf
DOCXObjaśnienia.docxDOCXProjekt_uchwały_w_sprawie_zmiany_WPF.docxDOCUzasadnienie_do_projektu_Uchwały_zmieniającej_WPF_.docPDFWieloletnia_Prognoza_Finansowa.pdf

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. PDFProjtk_uchwały_w_sprawie_zmiany_uchwały_budżetowej.pdf

3) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach za rok 2015 PDFProjekt_uchwały-w_sprawie_zatwierdzenia_sprawozdania_finansowego_SP_ZOZ_Łubniany_za_2015_r..pdf

4) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach PDFProjekt_uchwały-powołanie_Rady_Społecznej_SP_ZOZ.pdf

5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łubniany" PDFProjekt_uchwały-Plan_gospodarki_niskoemisyjnej.pdf

6) Podjęcie uchwały w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach dotyczącej utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach PDFProjekt_uchwały-zasiłki_wyrównawcze.pdf

7) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Masów PDFProjekt_uchwały-zmiana_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_wsi_Masów.pdf

Wersja XML