Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na "Budowę terenu rekreacyjnego w Luboszycach – etap II z siłownią zewnętrzną oraz budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw na terenie gm. Łubniany"

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę terenu rekreacyjnego w Luboszycach – etap II z siłownią zewnętrzną oraz budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw na terenie gm. Łubniany”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 126904-2016 z dnia 19.05.2016r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 126904-2016 z dn. 19.05.2016r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Budowaterenu rekreacyjnego w Luboszycach - etap II oraz budowa siłowni zewn. i placów zabaw na terenie gm. Łubniany.pdf

DOCZałącznik Nr 1A - Formularz oferty - Zadanie cz. nr I - Teren rekreacyjny Luboszyce - etap II.doc

DOCZałącznik Nr 1B - Formularz oferty - Zadanie cz. nr II - Place zabaw.doc

DOCZałącznik nr 2 i 3 - oświadczenia z art. 22 i 24 - Budowa terenu rekreacyjnego i siłowni zewnętrznych.doc

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 - Budowa terenu rekreacyjnego, siłowni zewn. i placów zabaw.doc

DOCZałącznik nr 5 - wykaz robót - Budowa terenu rekreacyjnego, siłowni zewn. i placów zabaw.doc

DOCZałącznik nr 6 - wykaz osób - Budowa terenu rekreacyjnego, siłowni zewn. i placów zabaw.doc

DOCZałącznik nr 7 - oświadczenie o uprawnieniach - Budowa terenu rekreacyjnego, siłowni zewn. i placów zabaw.doc

DOCZałącznik nr 8 - Zobowiązanie - Budowa terenu rekreacyjnego, siłowni zewn. i placów zabaw.doc

PDFZałącznik nr 9A - Formularz umowy - Budowa terenu rekreacyjnego - etap II - zadanie cz. nr I.pdf

PDFZałącznik nr 9B - Formularz umowy - Budowa siłowni zewn. i placów zabaw - zadanie cz. nr II.pdf

PDFZałącznik nr 10A - Przedmiar Robót - Budowa terenu rekreacyjnego - etap II - zadanie częściowe nr I.pdf

PDFZałącznik nr 10B - Przedmiar robót - Budowa siłowni zewn. i placów zabaw - zadanie częściowe nr II.pdf

PDFZałącznik nr 11A - Specyfikacja techniczna - Budowa terenu rekreacyjnego - etap II - zadanie częściowe nr I.pdf

PDFZałącznik nr 11B - Specyfikacja techniczna - Budowa siłowni zewn. i placów zabaw - zadanie częściowe nr II.pdf

ZIPZałącznik nr 12A - Dokumentacja techniczna - Budowa terenu rekreacyjnego - etap II - zadanie częściowe nr I.zip

ZIPZałącznik nr 12B1 - Dokumentacja techniczna - Budowa siłowni zewn. i placów zabaw - zadanie częściowe nr II.zip

ZIPZałącznik nr 12B2 - Dokumentacja techniczna - Budowa siłowni zewn. i placów zabaw - zadanie częściowe nr II.zip

 

Wersja XML