Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na „Przebudowę drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi oraz budowa miejsc parkingowych i odcinka kanalizacji deszczowej w Łubnianach ul. Osowska”

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi oraz budowa miejsc parkingowych i odcinka kanalizacji deszczowej w Łubnianach ul. Osowska”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 83986-2016 z dnia 11.04.2016r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 83986-2016 z dn. 11.04.2016r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Przebudowa odcinka drogi i placu - Łubniany ul. Ossowska.pdf

DOCZałącznik Nr 1 - Formularz oferty - Ossowska w m. Łubniany.doc

DOCZałącznik nr 2 i 3 - oświadczenia z art. 22 i 24 - ul. Ossowska w m. Łubniany.doc

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 - ul. Ossowska w m. Łubniany.doc

DOCZałącznik nr 5 - wykaz robót - ul. Ossowska w m. Łubniany.doc

DOCZałącznik nr 6 - wykaz osób - ul. Ossowska w m. Łubniany.doc

DOCZałącznik nr 7 - oświadczenie o uprawnieniach - ul. Ossowska w m. Łubniany.doc

DOCZałącznik nr 8 - Zobowiązanie - ul. Ossowska w m. Łubniany.doc

PDFZałącznik nr 9 - Formularz umowy - ul. Ossowska w m. Łubniany.pdf

PDFZałącznik nr 10A - Przedmiar robót - ul. Osowska w m. Łubniany - drogowe.pdf

PDFZałącznik nr 10B -Przedmiar robót - ul. Osowska w m. Łubniany - sanitarne.pdf

ZIPZałącznik nr 11 - Specyfikacje techniczne - ul. Ossowska w m. Łubniany.zip

ZIPZałącznik nr 12 - Dokumentacja techniczna - ul. Ossowska w m. Łubniany.zip

 

Wersja XML