Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o jakości wody na terenie Gminy Łubniany

PDFObszarowa ocena jakości wody w gminie Łubniany w 2018 r..pdf

PDFOcena jakości wody w IV kwartale 2018r. - wodociąg Opole.pdf

PDFOcena jakości wody w IV kwartale 2018 - wodociąg Kobylno.pdf

PDFSprawozdanie z badania wody - sieć wodociągowa zasilana z ujęcia Kobylno

PDFSprawozdanie z badania wody - sieć wodociągowa zasilana z Opola

PDFSprawozdanie z badania wody - sieć wodociągowa zasilana z ujęcia Kobylno - Luty 2016

PDFSprawozdanie z badania wody - sieć wodociągowa zasilana z ujęcia Kobylno - Marzec 2016

 

Wersja XML