Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta 2016 r.

 • Zarządzenie Nr 115 z 2016 r.

  Z dnia 30 grudnia 2016 r. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kolanowicach - działka nr 895/75 k.m. 2 obręb Kolanowice, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny
  Data publikacji: 01-01-2017 20:46
 • Zarządzenie Nr 114 z 2016 r.

  Z dnia 29 grudnia 2016 r. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2011 Wójta Gminy Łubniany z dnia 2 czerwca 2011 w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego
  Data publikacji: 01-01-2017 20:34
 • Zarządzenie Nr 113 z 2016 r.

  Z dnia 27 grudnia 2016 r. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r.
  Data publikacji: 07-03-2017 09:33
 • Zarządzenie Nr 109 z 2016 r.

  Z dnia 15 grudnia 2016 r. W sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu pomocy społecznej na realizację zadań Gminy Łubniany w 2017 r.
  Data publikacji: 15-12-2016 10:31
 • Zarządzenie Nr 108 z 2016 r.

  Z dnia 14 grudnia 2016 r. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej w Luboszycach - działka nr 235/109 k.m. 1 obręb Luboszyce, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny
  Data publikacji: 14-12-2016 15:00
 • Zarządzenie Nr 107 z 2016 r.

  Z dnia 13 grudnia 2016 r. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r.
  Data publikacji: 07-03-2017 09:27
 • Zarządzenie Nr 106 z 2016 r.

  Z dnia 12 grudnia 2016 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej
  Data publikacji: 28-02-2017 11:15
 • Zarządzenie Nr 105 z 2016 r.

  Z dnia 6 grudnia 2016 r. W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łubniany
  Data publikacji: 24-01-2017 08:51
 • Zarządzenie Nr 104 z 2016 r.

  Z dnia 5 grudnia 2016 r. W sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Data publikacji: 07-03-2017 09:03
 • Zarządzenie Nr 101 z 2016 r.

  Z dnia 30 listopada 2016 r. W sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Łubniany oraz jej jednostek organizacyjnych podlegających obowiązkowi centralizacji
  Data publikacji: 07-03-2017 09:43
 • Zarządzenie Nr 100 z 2016 r.

  Z dnia 30 listopada 2016 r. W sprawie podziału rezerwy ogólnej w budżecie gminy na 2016 r.
  Data publikacji: 07-03-2017 09:14
 • Zarządzenie Nr 99 z 2016 r.

  Z dnia 30 listopada 2016 r. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r.
  Data publikacji: 07-03-2017 09:23
Wersja XML