Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy

Na podstawie Art. 24h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) poniżej zamieszczamy oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za rok 2014

Oświadczenia pracowników Urzędu Gminy za rok 2014

Wójt Gminy - PDFKrystian Baldy - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf

Zastępca Wójta - PDFKrzysztof Urbanek - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf

Sekretarz Gminy - PDFJoanna Nalepka - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf

Skarbnik Gminy - PDFBrygida Cebula - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - PDFArtur Kansy - Budzicz - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - PDFPaweł Kochanek - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich - PDFMałgorzata Maciuszek - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf

Inspektor ds. podatków i opłat - PDFGrażyna Jarzębska - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf


Zgodnie z Art. 24h ust. 4 i Art. 24i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Wójt składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

PDFOświadczenie majątkowe - Wójt Gminy Łubniany, Pan Krystian Baldy.pdf


Zgodnie z Art. 24 h ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt składa oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji.

Wójt Gminy - PDFKrystian Baldy - oświadczenie majątkowe.pdf


Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Łubniany zobowiązanych do złożenia oświadczenia zgodnie z Art. 24h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.):

PDFArtur Kansy Budzicz - oświadczenie majątkowe stan na 1.07.2014 r..pdf

PDFZenon Jarosz - oświadczenie majątkowe stan na 30.06.2014 r..pdf

Wersja XML