Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa

Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa zostały uchwalone przez Radę Gminy Łubniany Uchwałą nr XI/71/15 z dnia 26 października 2015 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego z dnia 12 listopada 2015 r., poz. 2509.

 

 

Brak opisu obrazka
 
Brak opisu obrazka

Wersja XML