Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki - druki

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Podatek od nieruchomości:

Podatek rolny:

Podatek leśny:


Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Gminy Łubniany.

Deklaracje (Osoby prawne):

- Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/78/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2015 r.
DOCDN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.doc
PDFDN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf

- Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/78/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2015 r.
DOCDR-1 Deklaracja na podatek rolny.doc
PDFDR-1 Deklaracja na podatek rolny.pdf

- Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/78/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2015 r.
DOCDL-1 Deklaracja na podatek leśny.doc
PDFDL-1 Deklaracja na podatek leśny.pdf

- Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/72/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2011 r.
DOCDN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.doc

- Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/72/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2011 r.
DOCDR-1 Deklaracja na podatek rolny.doc

- Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/72/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2011 r.
DOCDL-1 Deklaracja na podatek leśny.doc

- Deklaracja na podatek od nieruchomości:
DOCZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr II 6 10.doc 

- Deklaracja na podatek leśny:
DOCZałącznik_Nr_1do_Uchwały_Nr_XXIV_145_05.doc

- Deklaracja na podatek rolny:
DOCZałącznik_do_Uchwały_Nr_XXIV_146_05.doc


Informacje (Osoby fizyczne):

- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
DOCZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII7815 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2015 r.doc
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII7815 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2015 r.pdf

- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
DOCZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII 90 12.doc 

- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości:
DOCZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr II 6 10.doc 

- Informacja w sprawie podatku leśnego:
DOCZałącznik_Nr_2_do_Uchwały_Nr_XVII_101_04.doc

- Informacja w sprawie podatku rolnego:
DOCZałącznik_Nr_2_do_Uchwały_Nr_XVII_102_04.DOC

Wersja XML