Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na „Przebudowę drogi gminnej ulicy Nadleśnej w m. Jełowa”

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej ulicy Nadleśnej w m. Jełowa”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 163544-2015 z dnia 02.07.2015r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 163544-2015 z dn. 02.07.2015r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Przebudowa drogi gminnej ulicy Nadleśnej w m. Jełowa.pdf

DOCZałącznik Nr 1 - Formularz oferty - Przebudowa ul. Nadleśnej.doc

DOCZałącznik nr 2 i 3 - oświadczenia z art. 22 i 24 - Przebudowa ul. Nadleśnej.doc

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 - Przebudowa ul. Nadleśnej.doc

DOCZałącznik nr 5 - wykaz robót - Przebudowa ul. Nadleśnej.doc

DOCZałącznik nr 6 - wykaz osób - Przebudowa ul. Nadleśnej.doc

DOCZałącznik nr 7 - oświadczenie o uprawnieniach - Przebudowa ul. Nadleśnej.doc

DOCZałącznik nr 8 - Zobowiązanie - Przebudowa ul. Nadleśnej.doc

PDFZałącznik nr 9 - Formularz umowy - Przebudowa ul. Nadleśnej.pdf

PDFZałącznik nr 10 - Przedmiar robót - Przebudowa ul. Nadleśnej.pdf

PDFZałącznik nr 11 - Specyfikacje techniczne - Przebudowa ul. Nadleśnej.pdf

ZIPZałącznik nr 12 - Dokumentacja techniczna - Przebudowa ul. Nadleśnej.zip

 

Wersja XML