Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych"

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 85267-2015 z dnia 11.06.2015r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 85267-2015 z dn. 11.06.2015r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2015.pdf

DOCZałącznik Nr 1A - Formularz oferty - Zadanie cz. nr I - Masów.doc

DOCZałącznik Nr 1B - Formularz oferty - Zadanie cz. nr II - Brynica.doc

DOCZałącznik nr 2 i 3 - oświadczenia z art. 22 i 24 - Budowa dróg dojazdowych do terenów rolnych 2015.doc

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych.doc

DOCZałącznik nr 5 - wykaz robót - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych.doc

DOCZałącznik nr 6 - wykaz osób - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych.doc

DOCZałącznik nr 7 - oświadczenie o uprawnieniach - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych.doc

DOCZałącznik nr 8 - Zobowiązanie - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych.doc

PDFZałącznik nr 9A - Formularz umowy - Zadanie cz. nr I - Masów.pdf

PDFZałącznik nr 9B - Formularz umowy - Zadanie cz. nr II - Brynica.pdf

PDFZałącznik nr 10A1 - Przedmiar robót - Zadanie cz. nr I - Masów - kwalifikowane.pdf

PDFZałącznik nr 10A2 - Przedmiar robót - Zadanie cz. nr I - Masów - niekwalifikowane.pdf

PDFZałącznik nr 10B1 - Przedmiar robót - Zadanie cz. nr II - Brynica - kwalifikowane.pdf

PDFZałącznik nr 10B2 - Przedmiar robót - Zadanie cz. nr II - Brynica - niekwalifikowane.pdf

PDFZałącznik nr 11A - Specyfikacja techniczna - Zadanie cz. nr I - Masów.pdf

PDFZałącznik nr 11B - Specyfikacja techniczna - Zadanie cz. nr II - Brynica.pdf

ZIPZałącznik nr 12A - Dokumentacja techniczna - Zadanie cz. nr I - Masów.zip

ZIPZałącznik nr 12B - Dokumentacja techniczna - Zadanie cz. nr II - Brynica.zip

 

Wersja XML