Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta 2010 r.

1. W sprawie ustalenia planu finansowego na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 1 z 2010 r..pdf

2. W sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 2 z 2010 r..pdf

3. W sprawie przekazania akt do archiwum zakładowegoPDFZarządzenie Nr 3 z 2010 r..pdf

4. W sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumenatcji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 4 z 2010 r..pdf

5. W sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowegoPDFZarządzenie Nr 5 z 2010 r..pdf

6. W sprawie powołania Komisji Przetargowej[ PDFZarządzenie Nr 6 z 2010 r..pdf

7. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 7 z 2010 r..pdf

8. W sprawie realizacji szkolenia obronnego w 2010 rokuPDFZarządzenie Nr 8 z 2010 r..pdf

9. W sprawie określenia stawek za dzierżawy nieruchomości gruntowychPDFZarządzenie Nr 9 z 2010 r..pdf

10. W sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2010 rokuPDFZarządzenie Nr 10 z 2010 r..pdf

11. W sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa Wsi Dąbrówka ŁubniańskaPDFZarządzenie Nr 11 z 2010 r..pdf

12. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 12 z 2010 r..pdf

13. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 13 z 2010 r..pdf

14. W sprawie zmiany zarządzenia Nr 41/2009 Wójta Gminy Łubniany z dnia 10.06.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionymi w Publicznym Przedszkolu w KępiePDFZarządzenie Nr 14 z 2010 r..pdf

15. W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Łubnianach na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 15 z 2010 r..pdf

16. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 16 z 2010 r..pdf

17. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2010 r.PDFZarządzenie nr 17 z 2010 r..pdf

18. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 18 z 2010 r..pdf

19. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie nr 19 z 2010 r..pdf

20. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 20 z 2010 r..pdf

21. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 21 z 2010 r..pdf

22. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 22 z 2010 r..pdf

23. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 23 z 2010 r..pdf

24.PDFZarządzenie Nr 24 z 2010 r..pdf

25. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 25 z 2010 r..pdf

26. W sprawie określenia adresów siedzib obwodowych komisji wyborczychPDFZarządzenie Nr 26 z 2010 r..pdf

27. W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczychPDFZarządzenie Nr 27 z 2010 r..pdf

28. W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Łubnianach na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 28 z 2010 r..pdf

29. W sprawie powołania Komisji do dokonywania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy Łubniany.PDFZarządzenie Nr 29 z 2010 r..pdf

30. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawyPDFZarządzenie Nr 30 z 2010 r..pdf

31. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednotsek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 31 A z 2010 r..pdf

31 A. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 31 z 2010 r..pdf

32. W sprawie powołania gminnego koordynatora ds. obsługi informatycznej gminy w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.PDFZarządzenie Nr 32 z 2010 r..pdf

33. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 33 z 2010 r..pdf

34. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 34 z 2010 r..pdf

35. W sprawie powołania Komisji do dokonywania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 35 z 2010 r..pdf

36. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 36 z 2010 r..pdf

37. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r. PDFZarządzenie Nr 37 z 2010 r..pdf

38. W sprawie ustalenia operatorów do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.PDFZarządzenie Nr 38 z 2010 r..pdf

39. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 39 z 2010 r..pdf

40. W sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód spowodowanych podtopieniami powstałymi na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 40 z 2010 r..pdf

41. W sprawie podziału rezerwy celowejPDFZarządzenie Nr 41 z 2010 r..pdf

42. W sprawie utworzenia gminnego biura spisowegoPDFZarządzenie Nr 42 z 2010 r..pdf

43. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychPDFZarządzenie Nr 43 z 2010 r..pdf

44. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 44 z 2010 r..pdf

45. W sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powstałych na terenie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 45 z 2010 r..pdf

46. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 46 z 2010 r..pdf

47. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 47 z 2010 r..pdf

48. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 48 z 2010 r..pdf

49. W sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychPDFZarządzenie Nr 49 z 2010 r..pdf

50. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 50 z 2010 r..pdf

51. W sprawie przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 51 z 2010 r..pdf

52. W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Łubnianach na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 52 z 2010 r..pdf

53. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 53 z 2010 r..pdf

54. W sprawie zmiany planu wydatków w budzecie gminy Łubniany na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 54 z 2010 r..pdf

55. W sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczejPDFZarządzenie Nr 55 z 2010 r..pdf

56. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 56 z 2010 r..pdf

57.PDFZarządzenie Nr 57 z 2010 r..pdf

58. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli

59. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 59 z 2010 r..pdf

60. W sprawie powołania Komisji PrzetargowejPDFZarządzenie Nr 60 z 2010 r..pdf

61. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 61 z 2010 r..pdf

62. W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania na zakup podręcznikówPDFZarządzenie Nr 62 z 2010 r..pdf

63. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów  PDFZarządzenie Nr 63 z 2010 r..pdf

64. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 64 z 2010 r..pdf

65. W sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 65/2003 Wójta Gminy Łubniany z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czyszczących dla pracowników Urzędu Gminy w ŁubnianachPDFZarządzenie Nr 65 z 2010 r..pdf

66. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 66 z 2010 r..pdf

67. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2010 r.

68. W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Łubnianach na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 68 z 2010 r..pdf

69. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednosteksektora finansów publiczncych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 69 z 2010 r..pdf

70. W sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomościPDFZarządzenie Nr 70 z 2010 r..pdf

71. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 71 z 2010 r..pdf

72. W sprawie powołania zespołu powypadkowegoPDFZarządzenie Nr 72 z 2010 r..pdf

73. W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, podczas wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.PDFZarządzenie Nr 73 z 2010 r..pdf

74. W sprawie przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na terenie Gminy Łubniany w dniu 29 września 2010 rokuPDFZarządzenie Nr 74 z 2010 r..pdf

75. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 75 z 2010 r..pdf

76. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyPDFZarządzenie Nr 76 z 2010 r..pdf

77. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 77 z 2010 r..pdf

78. W sprawie przeprowadzenia treningu stałego dyżuru Urzędu Gminy Łubniany w dniu 12 października 2010 rokuPDFZarządzenie Nr 78 z 2010 r..pdf

79. W sprawie powołania koordynatora gminnego do obsługi systemu informatycznego Obwodowych Komisji Wyborczych w obwodach utworzonych na obszarze Gminy Łubniany w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.PDFZarządzenie Nr 79 z 2010 r..pdf

80.

81. W sprawie  zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 81 z 2010 r..pdf

82. W sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2011  PDFZarządzenie Nr 82 z 2010 r..pdf

83. W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Łubnianach na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 83 z 2010 r..pdf

84. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 84 1 z 2010 r..pdf

84/1. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 84 z 2010 r..pdf

85. W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Łubnianach na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 85 z 2010 r..pdf

86. W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Łubniany na 2011 r.PDFZarządzenie Nr 86 z 2010 r..pdf

87. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 87 z 2010 r..pdf

88. W sprawie podziału rezerwy ogólnej i celowej w budżecie gminy na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 88 2 z 2010 r..pdf

88/2. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 88 z 2010 r..pdf

89. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 89 z 2010 r..pdf

90. W sprawie przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 90 z 2010 r..pdf

91. W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 91 z 2010 r..pdf

92. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 92 z 2010 r..pdf

93. W sprawie dnia wolnego od pracy w zamian za przypadające w sobotę 25 grudnia 2010 r. świętoPDFZarządzenie Nr 93 z 2010 r..pdf

94. W sprawie utworzenia gminnego biura spisowegoPDFZarządzenie Nr 94 z 2010 r..pdf

95. W sprawie przeprowadzenia konusltacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011PDFZarządzenie Nr 95 z 2010 r..pdf

96. W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.PDFZarządzenie Nr 96 z 2010 r..pdf

97. W sprawie powołania Komisji do dokonywania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 97 z 2010 r..pdf

98. W sprawie przeprowadzenia inwertaryzacji na dzień 31.12.2010 r.PDFZarządzenie Nr 98 z 2010 r..pdf

99. W sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Łubniany i jednostkach organizacyjnych Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 99 z 2010 r..pdf

100. W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w ŁubnianachPDFZarządzenie Nr 100 z 2010 r..pdf

101. W sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w ŁubnianachPDFZarządzenie Nr 101 z 2010 r..pdf

102. W sprawie wdrożenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Gminy ŁubnianyPDFZarządzenie Nr 102 z 2010 r..pdf

103. W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łubniany w warunkach zewnętrznego zagrozenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojnyPDFZarządzenie Nr 103 z 2010 r..pdf

Wersja XML