Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisje Rady Gminy w kadencji 2010 - 2014

Komisje Rady Gminy w VI kadencji :

Skład Komisji Rewizyjnej :

1. Marek Ciernia - Przewodniczący
2. Ewald Fila - Członek
3. Paweł Wąsiak - Członek

Skład Komisji Oświatowej :

1. Ewa Kozik - Mikołaszek - Przewodniczący
2. Konrad Pietrek - Członek
3. Rafał Blaszczyk - Członek
4. Bernadeta Drąg - Członek
5. Janina Gędźba - Członek

Skład Komisji Organizacyjno - Finansowej :

1. Ryszard Buchta - Przewodniczący
2. Roger Trela - Członek
3. Krystyna Piwowarczyk - Członek
4. Janina Gędźba - Członek
5.  Marek Ciernia - Członek

Skład Komisji Rolno - Gospodarczej :

1. Ewald Fila - Przewodniczący
2. Rafał Blaszczyk - Członek
3. Waldemar Kalina - Członek
4. Roger Trela - Członek
5. Ryszard Buchta - Członek

Skład Komisji Samorządowej :

1. Józef Kampa - Przewodniczący
2. Jarosław Krzyścin - Członek
3. Bernadeta Drąg - Członek
4. Paweł Wąsiak - Członek
5. Ewa Kozik - Mikołaszek - Członek

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML