Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skład Rady Gminy w kadencji 2002 - 2006

Skład Rady Gminy

Kołodziej Marian - Przewodniczący


Steinhoff Rudolf - Z-ca Przewodniczącego

Baron Henryk - radny
Biegelmeier Józef - radny
Fila Ewald - radny
Koc Bernard - radny
Losek Gerard radny
Moczko Józef - radny
Pietrek Konrad - radny
Patrzek Bernard - radny
Reck Adela - radna
Sochor Jerzy - radny
Trocha Ryszard - radny
Wiench Albert - radny
Włóczyk Andrzej - radny 

Wersja XML