Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory na Prezydenta RP - 10 maja 2015 r.

Brak opisu obrazka

http://prezydent2015.pkw.gov.pl/

Informacje dla wyborców, wzory dokumentów, druki:

 1. Rejestr wyborców
 2. Spis wyborców
 3. UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW w Urzędzie Gminy Łubniany
 4. Dopisanie do spisu wyborców
 5. Godziny głosowania
 6. Kto może brać udział w głosowaniu
 7. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania
 8. Głosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w domach studenckich
 9. Zaświadczenie o prawie do głosowania
 10. Głosowanie korespondencyjne w kraju
 11. Głosowanie korespondencyjne za granicą
 12. Głosowanie przez pełnomocnika
 13. Głosowanie za granicą i na polskich statkach morskich
 14. Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 15. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 16. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 17. Cisza wyborcza
 18. Informacja o sposobie głosowania oraz o warunkach ważności głosu PDFInformacje o sposobie głosowania.pdf
 19. Informacja o sposobie głosowania w ponownym głosowaniu oraz o warunkach ważności głosu PDFInformacje o sposobie głosowania - ponowne głosowanie.pdf

Uprawnienia dla wyborców niepełnosprawnych:

 1. Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
 2. Głosowanie przez pełnomocnika
 3. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 4. Instrukcja głosowania korenspondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej PDFWytyczne-głosowanie korespondencyjne.pdf

Wersja XML