Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak - Wójt Gminy Łubniany wybrany w I turze wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju w dniu 21 października 2018 r. Ślubowanie złożył w dniu 23 listopada 2018 r. zgodnie z Art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późń. zm.)


tel.: 77 427 05 99

 

Wersja XML