Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2014 - 2018

Na podstawie Art. 24h ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) radny kolejne oświadczenie majątkowe składa do 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.

Oświadczenia Radnych Gminy Łubniany za rok 2014

PDFAlbert Wiench - Oświadczenie majątkowe za 2014 r..pdf - Przewodniczący Rady Gminy

PDFZałącznik do oświadczenia majątkowego.pdf

PDFRafał Błaszczyk - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

PDFJózef Pilarczyk - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf 

PDFJarosław Krzyścin - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf 

PDFNorbert Dreier - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf 

PDFEwald Fila - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf 

PDFBernadeta Drąg - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf 

PDFWaldemar Kalina - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf 

PDFKonrad Pietrek - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf 

PDFEwa Kozik-Mikołaszek - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf 

PDFAnna Patelska - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf 

PDFWaldemar Brisch - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf 

PDFMaria Waleska - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf 

PDFRyszard Buchta - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf 

PDFMarek Zapisek - Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.pdf 


Na podstawie Art. 24 h ust. 4 i Art. 24i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) radni składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.

PDFAlbert Wiench - Oświadczenie majątkowe.pdf - Przewodniczący Rady Gminy

PDFZałącznik do oświadczenia majątkowego.pdf

PDFRafał Blaszczyk - Oświadczenie majątkowe.pdf  - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

PDFWaldemar Brisch - Oświadczenie majątkowe.pdf

PDFRyszard Buchta - Oświadczenie majątkowe.pdf

PDFBernadeta Drąg - Oświadczenie majątkowe.pdf

PDFNarbert Dreier - Oświadczenie majątkowe.pdf

PDFEwald Fila - Oświadczenie majątkowe.pdf

PDFWaldemar Kalina - Oświadczenie majątkowe.pdf

PDFEwa Kozik - Mikołaszek - Oświadczenie majątkowe.pdf

PDFJarosław Krzyścin - Oświadczenie majątkowe.pdf

PDFAnna Patelska - Oświadczenie majątkowe.pdf

PDFKonrad Pietrek - Oświadczenie majątkowe.pdf

PDFJózef Pilarczyk - Oświadczenie majątkowe.pdf

PDFMaria Waleska - Oświadczenie majątkowe.pdf

PDFMarek Zapisek - Oświadczenie majątkowe.pdf

 • Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Łubniany za 2015 rok

  Na podstawie Art. 24h ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) radny kolejne oświadczenie majątkowe składa do 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.
  Data publikacji: 27-05-2016 08:58
Wersja XML