Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa został uchwalony przez Radę Gminy Łubniany Uchwałą nr XII/86/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. oraz opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego z dnia 7 marca 2012 r., poz. 342.

 

 

Brak opisu obrazka

 

Uwaga: plan miejscowy został częściowo zmieniony uchwałą nr XI/71/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa

Wersja XML