Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW w Urzędzie Gminy Łubniany

KOMUNIKAT

Informuje się mieszkańców gminy Łubniany, że w dniach 27.10 -  10.11.2014 r. w godz. otwarcia w Urzędzie Gminy Łubniany, ul. Opolska 104 pokój nr 9, parter będzie możliwość sprawdzenia umieszczenia w spisie wyborców osób uprawnionych do udziału w wyborach samorządowych.

Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek wyborcy, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie wyborców.

Druki wniosku będą udostępniane w miejscu, w godzinach podanych powyżej.

Wersja XML