Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na "Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany"

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 153221-2014 z dnia 15.07.2014r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 153221-2014 z dn. 15.07.2014r..pdf

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia - Posiłki 2014.pdf

DOCZałącznik Nr 1 - Formularz oferty - Posiłki 2014.doc

DOCZałącznik nr 2 i 3 - oświadczenia z art. 22 i 24 - Posiłki 2014.doc

DOCZałącznik nr 4 - oświadczenia z art. 24 ust. 2 pkt. 5 - Posiłki 2014.doc

DOCZałącznik nr 5 - wykaz usług - Posiłki 2014.doc

DOCZałącznik nr 6 - wykaz narzędzi - Posiłki 2014.doc

PDFZałącznik nr 7 - Formularz umowy - Posiłki 2014.pdf

DOCZałącznik nr 8 - Zobowiązanie - Posiłki 2014.doc

 

Wersja XML