Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statut Gminy

Statut Gminy Łubniany został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr VI/39/03 z dnia 30 czerwca 2003 r.

DOCUchwała Nr VI-39-03.doc

PDF    Uchwała Nr XLII/296/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 24-09-2018 zmieniająca Uchwałę Nr VI/39/2003 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie statutu Gminy Łubniany

PDF    Uchwała Nr XI/71/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 23-09-2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Łubniany

PDF  Obwieszczenie Rady Gminy Łubniany z dnia 23-09-2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie Statutu Gminy Łubniany - Załącznik Nr 1 do Uchwały XI/71/19

Wersja XML