Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory samorządowe - 2014 rok

Informacje dla wyborców, wzory dokumentów, druki:

 1. Rejestr wyborców
 2. Spis wyborców
 3. Udostępnienie spisu wyborców
 4. UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW w Urzędzie Gminy Łubniany
 5. Godziny głosowania
 6. Kto może brać udział w głosowaniu
 7. Głosowanie przez obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi
 8. Warunki udziału w głosowaniu
 9. Głosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych
 10. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania
 11. DOPISANIE DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW - INFORMACJA
 12. Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin i miast niebędących miastami na prawach powiatu PDFWzór
 13. Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do rad powiatów PDFWzór
 14. Informacja o sposobie głosowani oraz warunkach ważności głosu w wyborach do sejmików województw PDFWzór
 15. Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast PDFWzór
 16. Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w ponownym głosowaniu na wójta, burmistrza, prezydenta miasta PDFWzór

Uprawnienia dla wyborców niepełnosprawnych:

 1. Głosowanie korespondencyjne
 2. Głosowanie przez pełnomocnika
 3. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach
 4. Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 5. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a
 6. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Komunikaty Komisarza Wyborczego:

DOCKomunika KW w Opolu I - zgłaszanie kandydatów do TKW.doc,
- DOCKomunikat KW w Opolu I - zawiadomienia o utworzeniu KW.doc,
- DOCXKomunikat KW w Opolu I - zawiadomienia.docx; liczba mieszkańców po gminach.docx.


Wersja XML